Zastupitelé

Složení zastupetelstva obce

starostka:

Jitka Ryšavá

 

místostarosta:

Martin Kemr

 

 Finanční výbor:

Petra Polanecká (předseda)

Milena Záleská                           

Stanislav Chvapil   

 

Kontrolní výbor:

Antonín Švenkrt (předseda)      

Petra Polanecká                         

Petr Šíma  

   

Kulturní výbor:                                

Stanislav Chvapil (předseda)   

Kateřina Šťastná                     

Lucie Šlajchrtová    

 

Výbor pro životní prostředí a sociální záležitosti:

Milena Záleská (předseda)     

Antonín Švenkrt                   

Petr Šíma 

 

Výbor pro veřejný pořádek a dohled nad zaměstnanci:

Petr Šíma (předseda)         

Marcel Šťastný                    

Zdeňka Dočekalová