Územní plán

Aktualizace 12.11.2021

 

Řisuty_Z1_ÚP_návrh_dokumentace_k_vyhlášení_internet.pdf

Řisuty_Z1_ÚP_návrh_vydání_OOP_1_2021_internet.pdf

Řisuty_ÚZ_ÚP_po_Z1_dokumentace_k_vyhlášení_internet.pdf

Řisuty_Z1_ÚPÚZ_návrh_vyhláška_OOP.pdf

 

Řisuty_Z1_ÚP+ÚZ_ÚP_po_Z1_obsah_desky_11-2021_štítek.pdf

Řisuty_Z1_ÚP+ÚZ_ÚP_po_Z1_přelepka_Desky_Vich.pdf

Řisuty ÚZ nÚP po Z1 do pare

00_Rozpiska_a_obsah_ÚZ_ÚP_Řisut_po_Z1_11-2021_Vich.pdf

01_A_Textová_část_ÚZ_ÚP_Řisut_po_Z1_11-2021_Vich.pdf

02_B01_Výkres_ZČÚ_ÚZ_ÚP_Řisut_po_Z1_11-2021.pdf

03_B02_Hlavní_výkres_ÚZ_ÚP_Řisut_po_Z1_11-2021.pdf

04_B03_Výkres_VPS_ÚZ_ÚP_Řisut_po_Z1_11-2021.pdf

05_D01-Koordinační_výkres_ÚZ_ÚP_Řisut_po_Z1_11-2021.pdf

Řisuty Z1 ÚP čistopis do pare

00_Řisuty_Z1_ÚP_čistopis_vydání_OOP_1_2021.pdf

01_Řisuty_Z1_ÚP_čistopis_komplet_11-2021.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

00_Řisuty_ÚP_čistopis_vydání_OOP_1_2017.pdf

01_A_Řisuty_ÚP_textová_část_čistopis_31-05-2017.pdf

02_B01-Výkres_Základní_členění_území.pdf

03_B02-Hlavní_výkres.pdf

04_B03-Výkres_veřejně_prospěšných_staveb.PDF

05_C_Řisuty_ÚP_textová_část_odůvodnění_čistopis_31-05-2017.pdf

06_D01-Koordinační_výkres.pdf

07_D02_Širší_vztahy.pdf

08_D03-Výkres_záborů_půdního_fondu.pdf