Územní plán

Územní plán

00_Řisuty_ÚP_čistopis_vydání_OOP_1_2017.pdf

01_A_Řisuty_ÚP_textová_část_čistopis_31-05-2017.pdf

02_B01-Výkres_Základní_členění_území.pdf

03_B02-Hlavní_výkres.pdf

04_B03-Výkres_veřejně_prospěšných_staveb.PDF

05_C_Řisuty_ÚP_textová_část_odůvodnění_čistopis_31-05-2017.pdf

06_D01-Koordinační_výkres.pdf

07_D02_Širší_vztahy.pdf

08_D03-Výkres_záborů_půdního_fondu.pdf