Obec Řisuty

Vítejte na oficiálních stránkách obce Řisuty

Virtuální prohlídka

VP

Kontakt

OBEC ŘISUTY
Řisuty č.p. 84, 273 78
mob.: + 420 724 300 917
tel.: +420 312 589212
email: ourisuty@cmail.cz
web: www.risuty.cz

POŠTA PARTNER

č.p. 84, 273 78, Řisuty
tel: +420 727 946 981
Otevírací doba:

PO:  14:00 - 17:00

ÚT:  09:00 - 12:00

ST:  14:00 - 17:00

ČT:  09:00 - 12:00

PÁ:  09:00 - 12:00

SO   Zavřeno.

NE   Zavřeno.

Staročeská hospoda

 
 
ČT: 18,00 - 00,00
PÁ: 17,00 - 01,00
SO: 17,00 - 01,00
 
KONTAKT:
Petr Šíma
TEL: 604 965 799
 

Územní plán

Aktualizace 12.11.2021

 

Řisuty_Z1_ÚP_návrh_dokumentace_k_vyhlášení_internet.pdf

Řisuty_Z1_ÚP_návrh_vydání_OOP_1_2021_internet.pdf

Řisuty_ÚZ_ÚP_po_Z1_dokumentace_k_vyhlášení_internet.pdf

Řisuty_Z1_ÚPÚZ_návrh_vyhláška_OOP.pdf

 

Řisuty_Z1_ÚP+ÚZ_ÚP_po_Z1_obsah_desky_11-2021_štítek.pdf

Řisuty_Z1_ÚP+ÚZ_ÚP_po_Z1_přelepka_Desky_Vich.pdf

Řisuty ÚZ nÚP po Z1 do pare

00_Rozpiska_a_obsah_ÚZ_ÚP_Řisut_po_Z1_11-2021_Vich.pdf

01_A_Textová_část_ÚZ_ÚP_Řisut_po_Z1_11-2021_Vich.pdf

02_B01_Výkres_ZČÚ_ÚZ_ÚP_Řisut_po_Z1_11-2021.pdf

03_B02_Hlavní_výkres_ÚZ_ÚP_Řisut_po_Z1_11-2021.pdf

04_B03_Výkres_VPS_ÚZ_ÚP_Řisut_po_Z1_11-2021.pdf

05_D01-Koordinační_výkres_ÚZ_ÚP_Řisut_po_Z1_11-2021.pdf

Řisuty Z1 ÚP čistopis do pare

00_Řisuty_Z1_ÚP_čistopis_vydání_OOP_1_2021.pdf

01_Řisuty_Z1_ÚP_čistopis_komplet_11-2021.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace 31.5.2017

 

00_Řisuty_ÚP_čistopis_vydání_OOP_1_2017.pdf

01_A_Řisuty_ÚP_textová_část_čistopis_31-05-2017.pdf

02_B01-Výkres_Základní_členění_území.pdf

03_B02-Hlavní_výkres.pdf

04_B03-Výkres_veřejně_prospěšných_staveb.PDF

05_C_Řisuty_ÚP_textová_část_odůvodnění_čistopis_31-05-2017.pdf

06_D01-Koordinační_výkres.pdf

07_D02_Širší_vztahy.pdf

08_D03-Výkres_záborů_půdního_fondu.pdf

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Aktualizace 29.4.2016

00_Risuty_UP_navrh_vyhlaska_SJ_internet.pdf

01_Navrh_UP_Risuty_textova_cast.pdf

02_B1_ZCU.PDF

03_B2_hlavni.pdf

04_B3_VPS.PDF

05_D1_koor.pdf

06_OD_Risuty_textova_cast.pdf

07_D2_sirsi.pdf

08_D3_ZPF.PDF

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aktualizace 25.5.2015

Řisuty_ÚP_zpráva_komplet.pdf

Řisuty_ÚP_zpráva_komplet_internet.pdf

Řisuty_ÚP_zpráva_scan_podání.pdf

Řisuty_ÚP_zpráva_vyhodnocení_čistopis.pdf

Projekt MŠ

projekt skolka

Projekt RYBNÍK

Projekt rybnik

PROJEKT: 

„Rekonstrukce a revitalizace nádrže Řisuty“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

PŘÍJEMCE DOTACE:

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: ing. Kateřina Mikšíková

DODAVATEL: Elektromonráže Stavby s.r.o.

MÍSTO REALIZACE: Obec Řisuty p.č. 84/1,82/4,82/6

CELKOVÉ náklady: 4.685.844,- Kč

dotace: 2.000.000,- Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 13.11.2020

Cíl akce (projektu): hospodaření s vodou

Projekt ROZHLAS

Rozhlas

Protipovodňová opatření obce Řisuty

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržností v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory je zpracování digitálního povodňového plánu a pořízení lokálního varovného systému ochrany před povodněmi pro obec Řisuty. Realizací projektu bude 38 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a 1 obec bude chráněna digitálním povodňovým plánem.

Celkové způsobilé výdaje: 1 138 325 Kč (70%)

Dotace EU: 796 828 Kč

Příspěvek příjemce podpory: 341 497 Kč (30%)

Datum zahájení realizace projektu: 25.3.2022

Datum ukončení realizace projektu: 31.8.2023

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí

Zprostředkující subjekt:  Státní fond životního prostředí ČR

Příjemce dotace: Obec Řisuty

 

Rozhlas2 

 

Projekt:

projekt