Aktuálně

Odvoz nebezpečného odpadu

Obec  Řisuty má objednaný kontejner na odvoz

NEBEZPEČNÉHO

ODPADU

dne     7. května 2021 -  sobota

od  8.00    do   11.00  hod.

v prostorách   u  úřadu

Zároveň, jak je již zvykem, v tento den a čas

bude přistaven kontejner na směsný

velkoobjemový odpad a elektroodpad.