Aktuálně

Odečty vody

Od pondělí 12.8.2019 budou Středočeské vodárny provádět   

odečty vody

Připravte laskavě stavy vodoměrů k nahlédnutí, 

případně vyvěste na viditelném místě. 

Děkujeme.