Aktuálně

Nebezpečný odpad 27.4.2019

Obec Řisuty má objednaný kontejner na odvoz

NEBEZPEČNÉHO ODPADU

v SOBOTU 27. dubna 2019

od 8.00 do 12.00 hod.

v prostorách u Obecního úřadu

 

zároveň bude přistaven kontejner na smíšený velkoobjemový odpad a elektroodpad.

 

>>> Nebezpečný_odpad_042019.pdf <<<